ISTAV SMART

Obchodné príležitosti v stavebníctve dostupné na jeden klik

Poskytujeme Vám vysoko relevantné údaje o plánovaných a pripravovaných stavbách v Českej republike a na Slovensku v segmente privátnej, komerčnej i verejnej výstavby. Naša vlastná databáza je založená na jedinečnom a dlhoročnom vzťahu s našimi informátormi, vlastnom výskumnom tíme a automatizovanej technike zberu a analýze dát. Tieto informácie Vám slúžia ako obchodné príležitosti pri rozvoji podnikania.

Referencie zákazníka

Pridajte sa tiež a pomôžeme Vám

ZMAPOVAŤ POTENCIÁL TRHU

VYHĽADAŤ NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

ZÍSKAŤ VÝHODNÉ ZÁKAZKY

ZVÝŠIŤ ZISKOVOSŤ

Našu službu využívajú

Generálni dodávatelia stavieb

Subdodávatelia stavieb

Výrobcovia stavebných materiálov

Ostatné spoločnosti spojené s projektovaním, výstavbou a prevádzkou budov

Široké spektrum možností vyhľadávania

Vďaka variabilite v nastavení služby sa prispôsobíme vašim individuálnym potrebám.
Pomôžeme vám tak vyhľadať tých správnych potencionálnych zákazníkov v ten správny čas.

TYP INVESTORA

TERMÍN VÝBEROVÝCH KONANÍ

VYBRANÉ MATERIÁLY KONŠTRUKCIE

DÁTUM ZAHÁJENIA VÝSTAVBY

FÁZA STAVBY

LOKALITA VÝSTAVBY

TYP OBJEKTU

HODNOTA PROJEKTOV

a mnoho ďalšieho

Výber z nástrojov aplikácie

Zoznam sledovaných spoločností

Desktop a mobilná aplikácia

Export obchodných príležitostí

Napojenie na CRM

Zoznam kontaktných osôb

Otázky k projektu

Pravidelná aktualizácia

Rozsiahle štatistiky

Prehľadný vyhľadávací filter

Prehľad vlastných aktivít

Neobmedzený počet užívateľov

Nastaviteľné exporty

Správa vlastných zložiek

E-mailové notifikácie

Možnosti nastavenia služby

Tento typ produktu je zameraný na pokrytie obchodných príležitostí na základe špecifikácie typov stavieb, pri ktorých je použitý materiál alebo služba nášho klienta. Projekty obsiahnuté v takom výbere potom predstavujú všetky projekty z databázy ISTAV, ktoré sú realizované na objektoch zvoleného typu. Predpripravených je týchto 5 skupín stavebných projektov (selektov):

Rodinné domy (obsahujú objekty pre bývanie do 2 bytových jednotiek)

Bytové domy (obsahuje objekty na bývanie 3 a viac bytových jednotiek)

Pozemné stavby komerčné (obsahuje objekty pre komerčné využitie)

Pozemné stavby verejné (obsahuje objekty pre verejné využitie)

Infraštruktúra (obsahuje inžiniersku výstavbu, líniové stavby, komunikácie, atď.)

Tento typ produktu je zameraný na pokrytie obchodných príležitostí na základe špecifikácie konkrétneho účelu stavby. Výrobcovia stavebných materiálov alebo poskytovatelia stavebných činností špecifikujú konkrétne účely stavieb, pri ktorých je použitý ich materiál alebo realizovaná ich činnosť. Projekty obsiahnuté v takom výbere potom predstavujú všetky projekty z databázy ISTAV, ktoré obsahujú vybraný účel stavby. Zákazník si môže vybrať zo 182 unikátnych účelov stavieb a vytvoriť si tak vlastný výber projektov. Medzi účely stavieb sú napr:

Rodinné domy

Bytové domy

Jasle a materské školy

Školiace strediská

Správne budovy

Banky

Nemocnice

Kúpele

Rekreačné objekty

Byty pre seniorov

Múzeá

Koncertné sály

Kiná

Predajne, obchody

Obchodné domy

Administratívne budovy

Stredné školy

Základné školy

Hotely

Kasína

Výrobné haly

Logistické centrá

Sklady

atď.

Tento typ produktu je zameraný na pokrytie obchodných príležitostí na základe špecifikácie lokality, v ktorej sa bude stavať. Projekty obsiahnuté v takom výbere potom predstavujú všetky projekty z databázy ISTAV, ktoré sú realizované vo zvolených regiónoch. Základným regiónom sú jednotlivé oficiálne kraje ČR.

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: