CHYTRÉ SLUŽBY SMART

Overené obchodné príležitosti a analýza trhu pri minimálnych nákladoch

V rámci obchodu je aktivita získavanie nových zákazníkov z hľadiska procesov a nákladov tou najnáročnejšie a mnohokrát aj najdrahšie. Zároveň je tiež najdôležitejšie pre rozširovanie siete zákazníkov a teda aj pre rast a stabilitu každej spoločnosti. Chytré služby SMART Vám túto aktivitu uľahčujú a výrazne zlacňujú.

Referencie zákazníka

Chytré služby SMART Vám pomáhajú

ZAISTIŤ NOVÁ OBCHODNÉ STRETNUTIE

RIEŠIŤ KAPACITU OBCHODNÉHO ODDELENIA

STANOVIŤ NOVÚ OBCHODNÉ STRATÉGII

Spoznajte naše služby

Obvoláte za Vás cieľový stavebný trh za minimum času

V rámci služby Chytré volanie pracujeme s Vašimi obchodnými príležitosťami zo služby ISTAV SMART. Telefonicky oslovíme Vašich potencionálnych zákazníkov, identifikujeme aktuálny obchodný potenciál a dohodneme ďalšie rokovania či priamo stretnutia medzi zákazníkom a Vaším obchodným zástupcom.

Čo pre vás služba urobí

Zaistí záujem o stretnutie s potencionálnym zákazníkom

Poskytne kontakty na nových obchodných partnerov

Ušetrí peniaze a čas za akvizíciu nového zákazníka

Službu Chytré volanie je možné využiť len v kombinácii so službou ISTAV SMART.

Poskytneme vám vysoko relevantné informácie na určenie vašej obchodnej stratégie

V rámci služby Chytrá analýza trhu spracujeme informácie o cieľových plánovaných stavbách, požadovaných kontaktných osobách či konkurencii. Pre túto analýzu využívame informácie zo služby ISTAV SMART vo Vašom cieľovom segmente trhu.

Čo pre vás služba urobí

Zistí neuverejnené podrobnosti o Vami sledovaných stavbách

Identifikuje príležitosti existujúceho alebo potencionálneho trhu

Popíše ako vyzerá Vaša cieľová skupina a aké má rozhodovacie procesy

Predstavíme Vašu spoločnosť i produkty potencionálnym zákazníkom v ten správny čas.

Vaša potencionálnych zákazníkov oslovíme prostredníctvom personalizovaného obchodného listu, ktorý za Vás spracujeme aj odošleme. Pre zostavenie databázy príjemcov používame identifikovanej obchodné príležitosti zo služby ISTAV SMART.

Čo pre vás služba urobí

Predstaví vás potenciálnemu zákazníkovi v momente, keď sa nachádza v procese rozhodovania o výbere typu materiálu alebo služby

Zvýši povedomie o Vašej spoločnosti a prehĺbi dôveru

Pomoc pri uvedení produktu na trh

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: