Viac produkcií stavebných zámerov znamená viac informácií našim zákazníkom

Blog

 

Pozreli sme sa na výsledky nášho Research oddelenia za minulý rok. A treba povedať, že kolegyne a kolegovia, ktorí získavajú informácie o nových stavebných zámeroch a aktualizujú údaje u už bežiacich projektov, si viedli viac ako dobre. Pri porovnaní s rokom 2016 totiž vidíme navýšenie produkcie v jednotlivých oblastiach rádovo až o desiatky percent.

 

Zo štatistiky za rok 2017 uvedieme niekoľko konkrétnych príkladov.

 

Produkcia stavebných projektov za rok 2017 v Slovenskej republike

 • celkový počet – 25 792 projektov
 • medziročný nárast o 4 300 projektov, čo je 20% nárast

 

Začlenenie podľa typov projektov
Všeobecne najžiadanejšími informáciami užívateľov databázy ISTAV sú informácie o projektoch, pri ktorých vzniká nový obstavaný priestor, teda zo skupiny novostavba, nadstavba, prístavba.

 • skupina novostavba, nadstavba, prístavba – 10 954 projektov
 • medziročný nárast o 2 542 projektov, čo je 30% nárast

 

Začlenenie podľa typov stavieb
Väčšinu projektov služby ISTAV tvoria projekty z oblasti pozemných stavieb (teda budov), ktoré v našej databáze predstavujú cca 70% všetkých projektov.

 • pozemné stavby – 21 361 projektov
 • medziročný nárast o 3 581 projektov, čo je 20% nárast

 

Začlenenie podľa kategórií stavieb
Z medziročného porovnania produkcií projektov v jednotlivých kategóriách vidíme najväčšie navýšenie v skupinách:

 • rodinné domy – 4 038 projektov, medziročné navýšenie o 1 380, tj. o 52%
 • bytové domy – 4 658 projektov, medziročné navýšenie o 1 311, tj. o 39%
 • školstvo, vzdelávanie, výskum – 3 635 projektov, medziročné navýšenie o 978, tj. o 37%

 

Začlenenie podľa typov investorov
Typ investora je jedným z dôležitých parametrov stavebných zámerov. V skupine súkromných investorov došlo v minulom roku k výraznému medziročnému navýšeniu.

 • súkromní investori – 10 213 projektov
 • medziročný nárast o 1 231 projektov, čo je 14% nárast

 

Začlenenie podľa ďalších rolí v projektoch
Okrem kontaktov na investorov obsahujú projekty v našej databáze tiež kontakty na ďalšie dôležité podieľajúce sa subjekty. Všimnime si napríklad subjekty na pozíciách generálny dodávateľ a architekt / projektant.

 • pozícia architekt / projektant – 10 069 projektov, medziročné navýšenie o 2 609, tj. o 35%
 • pozície generálny dodávateľ – 4 354 projektov, medziročné navýšenie o 403, tj. o 10%

 

Ako je vidieť, naše Research oddelenie plní svoje úlohy - navyšuje ako počet produkovaných projektov, tak aj rozsah informácií k týmto projektom. Vďaka tomu majú užívatelia databázy ISTAV prístup k stále väčšiemu množstvu údajov, ktoré môžu využiť k svojim obchodným aktivitám.

 

Kompletné štatistiky za rok 2017, za jednotlivé štvrťroky aj za predchádzajúce obdobia sú k dispozícii na príslušnej stránke.

Ak chcete získavať informácie z databázy ISTAV, napíšte nám.

Istav Media, s.r.o.
13.02.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: