Stavba roku 2018 – prihláste aj svoju stavbu

Blog

V tomto roku prebieha už dvadsiaty šiesty ročník prestížnej súťaže STAVBA ROKU. Prihlásiť svoju stavbu môže v podstate každý investor, architekt, projektant, dodávateľ alebo užívateľ. A to bez ohľadu na jej veľkosť, typológiu alebo účel. Ak zvažujete prihlásiť svoje stavebné dielo do súťaže, vedzte, že uzávierka prihlášok je 1. júna.

 

Je potrebné súťaž bližšie predstavovať? Myslím, že nie je treba, pretože je dobre známa nie len medzi odbornou ale aj laickou verejnosťou. Pripomeňme teda len, že prihlásiť je možné akékoľvek stavby – novostavby i rekonštrukcie, bytové i nebytové budovy, realizácie týkajúce sa verejných priestorov a úprav krajiny, inžinierske, dopravné a vodné stavby atď. Stavby ale musia byť dokončené najneskôr do konca mája 2018 a realizované na území Českej republiky, pri splnení daných súťažných podmienok aj v inej krajine.

 

Organizátorom súťaže Stavba roku 2018 je Nadácia pre rozvoj architektúry a staviteľstva, pričom záštitu už tradične prevzalo množstvo významných českých inštitúcií. Súťažné diela budú prezentované v rámci programov Dní staviteľstva a architektúry a v katalógu Stavba roku, takže pre súťažiacich účasť predstavuje aj zaujímavú a nevšednú formu propagácie.

 

Zmieňme teda ešte raz, že prihlasovať svoje stavby môžete do 1. júna a okrem súťaže Stavba roku 2018 je možné sa zároveň prihlásiť aj do súťaží Zahraničná stavba roku 2018 a Urbanistický projekt roku 2018. Podrobné informácie vrátane prihlášky je možné získať na www.stavbaroku.cz.

 

Môžete si byť istí, že podrobné informácie o všetkých stavbách prihlásených do súťaže nájdete v našej databáze ISTAV. A samozrejme aj o tých ostatných, ktoré prihlásené nakoniec nebudú. Opýtajte sa, aké prínosy s databázou ISTAV môžete získať.

Istav Media, s.r.o.
30.03.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: