Projekty v databáze ISTAV v minulosti a teraz

Blog

Občas počúvame: "ISTAV poznám, videl som ho (používal) pred štyrmi rokmi. Viem presne, o čo ide. "Nič v zlom, ale ak ste našu databázu ISTAV videli naposledy pred štyrmi (alebo tromi, dvoma) rokmi, nepoznáte ju. ISTAV nie je nič strnulého, nemenného. Pracujeme na vývoji databázy, prichádzame s novými funkciami, prinášame stále detailnejšie informácie o stavebných projektoch. Užívatelia tak môžu jednoduchšie a efektívnejšie vyhľadávať projekty, nájsť vhodného projektanta či generálneho dodávateľa a pod.

 

Čo je teda v databáze ISTAV nové, o čom zrejme neviete?

  • Medzi informáciami o projekte nájdete u budov i počet nadzemných a podzemných podlaží.
  • Uvádzame veľkosti podlahových plôch, prípadne i plochy pozemkov.
  • Pri projektoch obytných budov je udávaný počet bytov.
  • Ak sú súčasťou projektu aj parkovacie priestory alebo plochy, uvádzame celkový počet parkovacích miest.
  • Každý projekt udáva aj očakávané role v projekte, teda na aký druh prác je už vybratý alebo naopak sa ešte len bude vyberať dodávateľ.
  • Používateľ databázy z nej môže dokonca vyčítať, s akými materiálmi sa v projekte počíta.
  • Od druhej polovice roka tiež 2017 zisťujeme, k akému konkrétnemu účelu majú slúžiť priemyselné objekty.
  • A ak sa pýtate na pripravenosť databázy ISTAV na prijatie podmienok GDPR? Potom hovoríme: "Áno, je pripravená."

 

A rastú počty projektov obsahujúcich kľúčovú kontakty.

• V roku 2017 sme vyprodukovali približne 37 000 projektov s kontaktom na architekta či projektanta. V kontraste s tým je 12 000 takých produkcií v roku 2011.
• Podobne je tomu aj u produkciou s kontaktom na generálneho dodávateľa - 16 000 projektov v roku 2017 oproti 7 000 projektom v roku 2011.

 

Časový vývoj podoby databáza ISTAV môžeme najlepšie doložiť na príklade dvoch v zásade podobných stavebných projektov. Prvý je z roku 2011 a druhý aktuálny.

 

Úvodná časť projektu rekreačného objektu z databázy ISTAV - rok 2011

 

Úvodná časť aktuálneho projektu rodinného domu z databázy ISTAV

 

Rozdiel v množstve informácií je jasne viditeľný na prvý pohľad!

 

Spýtajte sa nás, aké ďalšie nové výhody a bonusy vám môže prinášať využívanie informácií z databázy ISTAV. A pokojne si ju treba nechajte zadarmo predviesť.

Istav Media, s.r.o.
20.03.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: