Novela stavebného zákona má zjednodušiť povoľovanie stavieb

Blog

Sľúbili sme, že sa ešte raz pozrieme na zmeny, ktoré sa aktuálne dotkli štúdie Vyhodnotenie vplyvu na životné prostredie, teda EIA (predchádzajúci článok na túto tému nájdete tu).

Avšak novela stavebného zákona č. 225/2017 Zb., ktorá je platná od 1. januára 2018, a o ktorej sme v súvislosti s EIA chceli informovať, má podstatne širšie dopady, ako je len EIA. Pozrime sa teda na novelu ako takú radšej rámcovo.

Novela stavebného zákona sa snaží zjednodušiť proces povoľovania stavieb. V ktorých bodoch konkrétne?

 

1. Zlúčenie existujúcich samostatných konaní.

Hlavnou novinkou, ktorá má proces povoľovania stavieb urýchliť a zjednodušiť, je zlúčenie územného, stavebného konania a posudzovania vplyvu na životné prostredie. Máme za to, že by celý proces mohol byť touto zmenou naozaj urýchlený.

 

2. Oznamovateľ môže v konkrétnych prípadoch predložiť miesto oznámenia zámeru rovno dokumentáciu

Tento bod svojim dopadom prináša určité obmedzenia možností ekologických spolkov zúčastňovať sa stavebných konaní. Novela totiž obmedzuje rozsah stavebných projektov, ktoré musia prejsť kompletným vyhodnotením ich vplyvu na životné prostredie, teda EIA. Avšak týka sa to aj niektorých stavieb, o ktorých sa dá povedať, že môžu mať na životné prostredie, prírodu a krajinu výrazný dopad. Náhodne menujeme supermarkety, veľkosklady, parkoviská, benzínové pumpy alebo napríklad lomy.

 

3. Rozšírenie možností stavať len na ohlásenie

Táto časť novely určite poteší hlavne tých, ktorí uvažujú o stavbe rodinného domu. Od 1. januára je totiž mimo iného možné stavať rodinné domy bez povoľovacieho konania a to bez obmedzení zastavanej plochy. Existujúce ustanovenie pritom umožňovalo takto stavať len menšie rodinné domy do 150 m2 zastavanej plochy.

 

Prijatá novela stavebného zákona dosiahla čiastkových zmien, keď zmenila procesné postupy. Ak má ale dôjsť k zásadnému zlepšeniu v oblasti stavebníctva, je potrebné ísť cestou prípravy nového stavebného zákona a úprav mnohých súvisiacich zákonov týkajúcich sa stavebníctva. Stav, kedy bola Česká republika zaradená na 127. miesto čo sa týka doby potrebnej k vybaveniu stavebného povolenia, je doslova žalostný.

Ak by ste sa chceli opýtať na čokoľvek, nielen ohľadne stavebného zákona a dopadov jeho aktuálnych zmien, napíšte nám.

Istav Media, s.r.o.
30.01.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: