Čo všetko obnáša získanie kvalitných kontaktov a zákaziek?

Blog

Mirka, je reálne sa uchádzať ako dodávateľ o revitalizáciu takýchto objektov alebo je už trh rozdelený?

 

Rozhodne to reálne je! Staviteľstvo je aktuálne na jednom zo svojich vrcholov a o to väčšia existuje príležitosť na získanie zákalek. Mohlo by sa zdať, že karty medzi firmami sú už rozdané, ale nie je to tak. Situácia je premenlivá a zákazku získajú tí, ktorí reagujú rýchlo a sú schopní sa o ňu uchádzať v jej najranejšej fáze. Či už ako generálny dodávateľ alebo subdodávateľ. Treba ale mať prehľad o tom, čo sa na stavebnom trhu deje – kedykoľvek a kdekoľvek môže vybehnúť informácia o tom, že sa chystá stavba, ktorá je pre vás zaujímavá. Tým to samo o sebe nekončí, nasleduje ďalšia práca: musíte získať relevantné kontakty na investorov alebo architektov a vo vhodnej chvíli ich kontaktovať so záujmom o spoluprácu. Treba vedieť predbehnúť konkurenciu a obchodovať tak na úrovni kvality, nie ceny.

 

 

Čo to znamená obchodovať na úrovni kvality, nie ceny?

Pokiaľ budete ako dodávateľ schopný vyvolať  jednanie v dostatočne ranej fáze projektu a dohovoríte sa na spolupráci,  budete zapísaný ako dodávateľ daného tovaru alebo služby. Nemusíte tak manipulovať so svojou cenou.

 

Aby som to dosiahol, musí to byť časovo náročné?

Áno, a to aj finančne. Kto to niekedy podstúpil, iste to potvrdí. Samotné monitorovanie trhu, hľadanie stavieb, overovanie všetkých náležitostí na dostupných zdrojích a ďalšie věci, je tá najnáročnejšia časť. Často od prvotnej indicie, že sa bude budova revitalizovať, do doby, kedy sa môžete ako dodávateľ uchádzať o spoluprácu, uplynie niekoľko mesiacov a toto obdobie musíte mať podchytené. To so sebou nesie existenciu administratívnej pozície a s tým spojené nielen mzdové náklady.

 

Pokiaľ sa rozhodnem, že si vhodné stavby budem vyhľadávať sám a vytvorím si vlastnú databázu kontaktov, kde všade môžem hľadať?

Pre predstavu môžem povedať, že existuje cez desaťtisíc zdrojov informácií. Od dostupných všetkým, ako je napríklad centrálny register zmlúv, weby miest a obcí, stavebné úrady a odbory, centrálne adresy, tlač, rozhlas a televízia, dotačné programy, až po tie, ktoré nie sú verejne dostupné a vznikajú dlhodobou spoluprácou.

 

Sú aj iné možnosti?

Áno, môžete využiť už hotové riešenie, ktoré za vás prácu s hľadaním projektov, doplňovaním a aktualizovaním všetkých informácií, dokumentov a kontaktov vyrieši. Naviac výrazne zefektívni váš obchodný proces. Mať kedykoľvek dostupné kvalitné kontakty a bez práce, to je sen každého obchodníka.

 

Myslíte riešenie, aké poskytuje Istav?

Napríklad. Spoločnosť Istav sa zaoberá zhromažďovaním kvalitnej databázy stavebných projektov cez 20 rokov. Má vybudovaný stabilný research tím, ktorý má v kompetencii veškeré dostupné aj menej dostupné zdroje a denne zabezpečuje aktualizáciu dát. Každý z obchodu vie, že kvalitné kontakty sú to najcennejšie a Istav vám také kontakty prináša v aplikácii Xplorer každý deň.

Istav Media, s.r.o.
10.10.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: