Čarovné slúchadlo nemáme. Aj tak ale zrealizujeme viac ako 14 000 hovorov za mesiac

Blog

Ako je možné, že je naša databáza stále aktuálna?

Raz za čas dostaneme takúto otázku. Ako vlastne prebieha aktualizácia informácií v databáze ISTAV? Nehľadajte za tým žiadne kúzla, máme proste dobrý tím a taktiež kopec skúseností. To je základ kvalitnej stavebnej databázy.

Sledujeme svet staviteľstva

Drtivú väčšinu prvotných informácií získavame do databáze jednorázovou rešeršou. Kolegovia intenzívne sledujú, vyhodnocujú a zapisujú projekty zo všetkých možných dostupných zdrojov. Zo zdrojov, ktoré obsahujú čo i len malú zmienku o nejakej plánovanej stavbe. Je to napríklad Centrálny register zmlúv, webové stránky miest a obcí, média a úrady, či dotačné programy. Tieto zdroje si môžete predstaviť ako takú „rannú rozcvičku“, po ktorej nasleduje poriadny šprint.

Viete, že ISTAV vám môže preukázať skvelú službu v marketingu?

Roztočíme to!

Potom totiž nastúpi ďalší tím ľudí, a to z oddelenia telefonickej aktualizácie. Z tých prvotných zdrojov je možné čerpať len všeobecné, tak trochu neúrodné informácie. Ale tie kľúčové, ako napríklad termín začiatku stavby, aktuálne fázy stavby, hodnota výstavby, detail obsahu výstavby a kontaktné osoby majúce projekt na starosti, tie z verených zdrojov nezistíte. Môžu o nich informovať jedine investori, architekti, projektanti alebo generálny dodávatelia, ktorí sa na danom projekte podieľajú. My dnes a denne s týmito subjektmi komunikujeme telefonicky a všetky informácie s nimi dávame dohromady. Overujeme správnosť dostupných informácií a doplňujeme tie chýbajúce.

Veríme, že z realizovaných hovorov nemajú úžitok len naši klienti, ale taktiež osoby alebo firmy, s ktorými komunikujeme. Investor získa šikovného remeselníka pre svoj dom, generálny dodávateľ pre svoje stavby naviaže spoluprácu s novým subdodávateľom a projektanti stavieb získavajú nové informácie z oblasti stavebných materiálov priamo od ich výrobcov.

Takto svedomito tvoríme ISTAV už od roku 2010. Každý mesiac realizuje náš tím telefonickej aktualizácie viac ako 14 000 hovorov.

My voláme projektantom, vy zase môžete kontaktovať nás.
A pozrieť sa, ako sa v databáze ISTAV pracuje reálne.

Istav Media, s.r.o.
27.11.2017

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: