Aktuálna situácia v stavebníctve sa podpisuje na ziskovosti dlhodobo zazmluvnených zákaziek. Čo s tým?

Blog

V rámci našej práce denne komunikujeme so spoločnosťami pôsobiacimi v celom segmente stavebníctva. Ide o investorov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú plánovaním stavieb, až po spoločnosti, ktoré realizujú stavby alebo vyrábajú stavebné materiály či zariadenia na ich realizáciu. Priamej komunikácii venujeme v priemere 3600 hodín mesačne.

Na základe tejto komunikácie vieme, že súčasná situácia v stavebníctve nie je dobrá. Zákaziek je veľa, stavebné firmy sú zaneprázdnené na 6 až 12 mesiacov dopredu, ale za akých podmienok?

Ceny materiálov naďalej rastú. Môžeme očakávať, že sa stabilizujú v priebehu niekoľkých mesiacov, možno aj roka. Pracovníci sa vracajú, ale chcú viac peňazí. To a mnohé ďalšie skutočnosti sa odrážajú v skutočných nákladoch na dlhodobé zmluvy, ktoré v niektorých prípadoch neúmerne prevyšujú pôvodný rozpočet. Stavebné spoločnosti sa často dostávajú do situácií, keď sa musia rozhodnúť, či vôbec budú zákazky realizovať.

Opýtali sme sa preto generálnych dodávateľov, ako možno túto situáciu vyriešiť, a výsledky sme stručne zhrnuli.

Ak existuje možnosť začať rokovania s investorom na túto tému a dosiahnuť vzájomnú dohodu, je to situácia výhodná pre obe strany. Ak však takáto možnosť neexistuje a zmluva musí byť zrušená, musí byť možné ju rýchlo nahradiť novou. Cesta k týmto novým zmluvám vedie cez aktuálne informácie, ktoré to umožňujú:

  • preskúmať trh, na ktorom spoločnosť pôsobí alebo chce pôsobiť.
  • Identifikovať nové obchodné príležitosti pre plánované budovy
  • Iniciovať diskusie s novými investormi a rokovať o podmienkach budúcich zmlúv, aby odrážali meniacu sa situáciu.
Mnohí sa tiež zhodujú, že dobrým krokom pri stanovovaní novej stratégie je využívanie riešenia, ktoré prináša relevantné informácie o trhu, ktoré im umožňuje kedykoľvek pružne reagovať. Dnes a v budúcnosti. Jednoducho povedané, sledujte potenciálne obchodné príležitosti, ktoré sú na trhu k dispozícii a aktívne oslovujte tie, ktoré majú pre spoločnosť najväčšiu hodnotu a vyjednávajte o vhodných podmienkach.

Súčasná situácia ukázala, že s takýmito zmenami treba začať hneď, pretože ako vieme z fungovania stavebného priemyslu, zmena, ktorá sa uskutoční dnes, sa prejaví až o niekoľko mesiacov.  Preto nie je dobré čakať, ako sa situácia vyvinie sama, ale aktívne sa zapojiť a ovplyvniť ju teraz aj v budúcnosti.

Pripravili sme výber obchodných príležitostí zo služby ISTAV, kde bude v najbližšom období vybraný generálny dodávateľ a kde je plánovaný začiatok výstavby do roku 2022. Naposledy sme tieto informácie overovali telefonicky priamo s investormi v auguste 2021 a pozorne sledujeme termíny nastavenia tendrov.

O obchodnú príležitosť sa môžete uchádzať ešte pred vyhlásením samotného výberového konania. Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás a my vám radi ukážeme, čo môžeme urobiť pre vašu spoločnosť.

Istav Media, s.r.o.
23.08.2021

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: