Aké typy projektov obsahuje databáza ISTAV?

Blog

Dokument "Štatistiky produktov za rok 2017" zahŕňa ako celkové, tak aj čiastočné prehľady produkcie stavebných projektov registrovaných v našej databáze ISTAV. Veľmi pozitívnemu medziročnému nárastu produkcie ako takému sme sa už venovali už predtým. Dnes nás bude zaujímať, akými počtami a percentuálnymi podielmi sa na celkovom výsledku produkcie zúčastňujú jednotlivé skupiny typov projektov.

 

 

Aká je teda štruktúra databázy ISTAV podľa typu stavebných činností projektov produkovaných za rok 2017 na Slovensku?

 

 

Najprv štatistická tabuľka.

Rekonštrukcia Novostavba Zateplenie Prístavba Nadstavba Revitalizácia Demolácia
13 850 10 071 660 505 378 273 55
53,70 % 39,05 % 2,56 % 1,96 % 1,47 % 1,06 % 0,21 %

 

A zobrazenie v grafe.

 

Stačí jediný pohľad na prezentované údaje, aby sme konštatovali jednoznačnú dominanciu rekonštrukčných prác nad ostatnými typmi stavebných činností. Takmer 54 % stavebných projektov sa v minulom roku týkalo rekonštrukcií rôznych objektov.

Avšak podiel novostavieb na druhom mieste je tiež veľmi významný, činí viac ako 39 % z celkového počtu projektov. Ak by sme naviac dali dohromady typy projektov, pri ktorých vzniká nový obstavaný priestor, teda skupinu novostavba, prístavba a nadstavba, dostali by sme celkový viac ako 42% podiel na produkcii.

 

Kompletné prehľady produkcií ako celoročných, tak aj čiastočných štvrťročných sú k dispozícii na stránke štatistík.

Ako sa opäť ukazuje, naša databáza stavebných projektov ISTAV je naozaj významným zdrojom informácií o stavebných projektoch. Ak sa chcete o nej dozvedieť viac, napíšte nám.

Istav Media, s.r.o.
22.02.2018

Chcete viac informácií?

Zadajte svoje údaje a radi sa vám ozveme do nasledujúceho pracovného dňa.

Podporujeme: